Výstavní činnost

Chronologicky řazený archiv 179 výstav filmových plakátů, jež se nám podařilo realizovat během čtrnácti let naší existence nejen v Čechách, ale i v zahraničí ( USA, Japonsko, Polsko, Itálie, Španělsko , Rakousko ) .Máte-li zájem o uspořádání výstavy kontaktujte nás .

Podrobněji Vše

Rudolf Hrušínský: Filmové plakáty a fotografie

Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (6. 7. 2015 - 30. 8. 2015) —

Výstava představí 100 filmových plakátů a fotografií z filmů ve kterých Rudolf Hrušínský hrál. Autorské, výtvarné plakáty předních československých výtvarníků doplňují fotografie z filmů.

Filmový plakát a kniha - DOX Praha

Cetrum současného umění DOX, Praha (2. 7. 2015 - 30. 8. 2015) —

Terryho ponožky a Archiv výtvarného umění uvádějí výstavu filmových plakátů a obálek knih, které vznikaly v Československu od konce 50. let do roku 1989.

ČESKOSLOVENSKÝ FILM: 1945-1989 aneb od Benešových dekretů po Sametovou revoluci

Kino Světozor - Praha, Kino Scala - Brno (1. 6. 2015 - 31. 8. 2015) —

Výstava představuje šedesát plakátů k významným filmům naší poválečné československé kinematografie. Po dobu celého jejího trvání. Aneb od Benešových dekretů znárodňujících kinematografii v roce 1945 po listopad roku 1989, který ukončil státní filmový monopol.

Karel Vodák: Filmový plakát a kniha

Národní knihovna, Klementinum, Praha (28. 5. 2015 - 18. 7. 2015) —

Karel Vodák vytvořil 27 filmových plakátů mezi roky 1958 – 1982. Dílo skromného rozsahu je zajímavé především svým zaměřením na dva tématické protipóly kinematografie, které by se jinak neměli šanci potkat. Na jedné straně tu máme hravé koláže na pásma dětských filmů (Modrá myška, Cirkus jede). Na straně druhé pak mnohem temější fotokoláže k psychologickým dramatům (Tak blízko u nebe , Probuzení).

fotografie z instalace a vernisáže:

SNĚNÍ - Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem

Kina Světozor, Oko a Aero, Praha (5. 3. 2015 - 20. 5. 2015) —

Výstava představuje 100 plakátů kteří českoslovenští výtvarnící navrhli v rozmezí let 1961-1990 a na nichž je patrná inspirace surrealismem. Nejvíce byli surrealismem inspirování dva přední českoslovenští tvůrci: Josef Vyleťal a Karel Teissig. Všech 100 plakátů můžete přehlédnout ZDE

Navigace