Výstavní činnost

Chronologicky řazený archiv 189 výstav filmových plakátů, jež se nám podařilo realizovat během čtrnácti let naší existence nejen v Čechách, ale i v zahraničí ( USA, Japonsko, Polsko, Itálie, Španělsko , Rakousko ) .Máte-li zájem o uspořádání výstavy kontaktujte nás .

Podrobněji Vše

Jan Rajlich Jr. / 70 plakátů

Foyer kina Světozor, Praha (18. 6. 2020 - 30. 8. 2020) —

Grafik, grafický designér a pedagog / působí v Brně
Narodil se 10. 6. 1950 ve Vyškově na Moravě.Absolvoval architekturu na VUT Brno (1968–1974) a poté byl do r. 1980 interiérovým architektem ve Státním projektovém ústavu obchodu v Brně, v letech 1983–1989 vyučoval grafický a průmyslový design a písmo na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Od 1987 externě a od 1994 interně přednáší grafický design na VUT Brno, kde byl vedoucím Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT Brno (1996–2014), v oboru grafický design se habilitoval na VŠUP Praha (1995).

Československé divadelní plakáty - Kino Aero

Kino Aero, Praha (20. 5. 2020 - 20. 8. 2020) —

Stejně tak jako byly výtvarně výjimečné filmové plakáty, tak i československé divadelní plakáty v druhé polovině dvacátého století, zářily na výlepových plochách a v předsálích divadel.

Karel Vaca - 100 - Bio Central

Bio Central, Hradec Králové (20. 5. 2020 - 20. 8. 2020) —

Malíř, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník. Studoval na Rotterově škole reklamní grafiky v Praze (1937-1938) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1945-1950; Emil Filla). Kolektivně vystavoval od roku 1941, samostatně od roku 1948. Po studiích byl krátce zaměstnán jako podnikový výtvarník firmy Prvoděv Prostějov. Člen skupiny Trasa (od 1959). Bylo realizováno 70 jeho scénických výprav spolu s kostýmy, jeho neopomenutelnou činností byla knižní tvorba a karikatura. Vytvořil 130 ilustračních souborů a knižních obálek

Kája Saudek - Filmové plakáty

Univerzitní kino Scala, Brno (20. 5. 2020 - 20. 8. 2020) —

Kája Saudek (1935) je nejvýznamnější český komiksový tvůrce, zakladatel typické “saudkovské” komiksové školy a zároveň jediná osobnost v domácím komiksu, jejíž věhlas přesáhl hranice České republiky (respektive Československa).

Karel Teissig - mistr koláže v Čs. plakátu

Foyer Bia Oko, Praha (25. 2. 2020 - 25. 5. 2020) —

Narozen 19. dubna 1925 v Unhošti u Kladna, zemřel 1. října 2000 v Praze.
Malíř, grafik a ilustrátor. Zaměřoval se na plakátovou tvorbu, drobnou a užitou grafiku, ilustraci, knižní grafiku a kresbu. Techniky v ilustracích často kombinoval (škrábaná technika v nitrotlaku, domalovaná koláž, pastel, kvaš, monotyp). Ve volné tvorbě se věnoval malbě zátiší, figurálních kompozic a portrétů.

Navigace