PlakátyAutoři — Rajlich, Jan ml.

Kategorie

Rajlich, Jan ml.

Rajlich, Jan ml.

Narozen 10.6. 1950.
Grafický designér a pedagog. Působí v Brně

Studia / Studies :
Střední všeobecně vzdělávací škola Brno Lerchova (65–68), obor architektura na FAST VUT Brno, diplomová práce u akad. arch. Osvalda Döberta (68–74), habilitace v oboru grafický design na VŠUP Praha (95)

Pedagogická činnost / Pedagogical activities :
Vvyučoval grafický a průmyslový design a písmo na SŠUŘ (dnes Střední škola umění a designu, stylu a módy) Brno (84–89), od 87 externě a od 94 interně přednáší grafický design na FSI VUT Brno, od 96 vedoucí Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT Brno. / Přednášel v zahraničí: Indie (11), Írán (07), Japonsko (98 a 99), Mexiko (03 a 08), Nizozemsko (07), Rakousko (08), Rusko (99), Skotsko (09), Slovensko (07), Tchaj-wan (06, 07 a 08), Ukrajina (97) a USA (01).

…více

Další činnost (výběr)… / Other activities (selection): Organizoval na 25 kolektivních výstav, např.: Ilustrátoři Rovnosti (88), Vizuální interpretace (St. Pölten 91, Ljubljana 92, Budapest 93), Plakáty Schenk Volleyball (94), Svět na dosah (96), Abeceda designu (96), Grafický design 2000 (00), „20“ (02), Novoročenky 04 (03), Krásné stroje I a II (93 a 07), Horizonty ilustrace (04), Identita (06), Novoročenky pf06 (06), Divadlo svět (07), Echo graf. designu TW/CZ (08), Intersection (10), SBB Art & Design (11), Design My Love (11) ad. / Publikoval na 200 článků o grafickém a průmyslovém designu, editorem zpráv SBB – čtvrtletníku ze světa designu (od 00) a čtvrtletního zpravodaje Sdružení Q KVÉ-buletýn (od 08).
Členství / Member of: Registrace při ČFVU (82–93), SČVU (88–90), Sdružení Q Brno (od 90), Sdružení Bienále Brno (od 92, předseda od 99) / Čestný člen Masarykovy akademie umění Praha (91) a International Society of Graphic Designers USA (95). Prezident 16.–18. Mezinárodního bienále grafického designu Brno (93–98) / Mezinárodní jury: Charkov (97, 03), Mexico (08), Moskva (92 a 99), Rzeszów (97), Tehran (07), Taipei (07 a 08), Trnava (12), Zagreb (95), Žilina (00, 02, 05, 08 a 11).
Výstavy / Exhibitions: 27 samostatných výstav plakátů, graf. designu, serigrafie a malby – např. Ahmedabad, Bratislava, Brno, Emmerich, Fort Collins, Moskva, Olomouc, Osaka, Ostrava, Praha, Warszawa, Wien etc. / Přes 200 kolektivních výstav doma i v zahraničí: Bienále Brno, Fort Collins, Chaumont, Lahti, La Paz, Lille, Mexico, Mons, Moskva, Ningbo, Northridge, Ogaki, Oostende, Paris, Rzeszów, Sharjah, Sofia, Taipei, Tehran, Tokyo, Trnava, Warszawa, Wroclaw, Zagreb, Žilina etc.
Práce / Work: Realizoval tiskem kolem 100 plakátů, 50 serigrafií, na 500 drobnějších grafických děl (katalogy, sborníky, noviny, časopisy, prospekty, programy, kalendáře ap.) / S otcem Janem Rajlichem st. od 70. let spolupracoval na jednotném vizuálním stylu a design-manuálu BVV a piktografických systémech (branžové emblémy expozic Výrobních družstev na Prodejních výstavách Brno, piktogramy ovladačů vysokozdvižných plošin Slovácké strojírny, emblémy zvěrokruhu kalendáře Adast, orientační piktogramy Hotel Morava Pohořelice) / Samostatně zpracoval JVS a design-manuál a. s. Orgrez, s Ing. arch. Miroslavem Gilwannem MEZ Mohelnice, a Olšanské papírny. / Vytvořil orientační a piktografický systém výrobních budov BVV, mnoho značek (Vánoční trhy, Envibrno, Fakulta architektury, Fakulta strojní, Chepos Engineering, Diana, Florentina, TT servis Brno, Nemocnice Milosrdných bratří, Katedra divadelní vědy FF MU aj.), erby městských částí v Brně (Bosonohy, Černovice, Kníničky, Líšeň, Žabovřesky), orientační mapy města Brna a městských částí Brno-město a Brno-Bystrc se souborem piktogramů a 111 siluetami městských objektů etc.
Ocenění / Awards: Od 1974 získal různé ceny v oborových soutěžích na značky a plakáty / 1. cenu za malbu na Trienále 15/30 Brno (78) / Čestné uznání za malbu na Přehlídce mladých výtvarníků Brno (80) / Cenu města Brna v oboru užité umění (01).
Zastoupení ve sbírkách / Collections: Bibliothéque nationale de France, Paris / Dansk Plakatmuseum Aarhus / ddd Gallery Osaka / Design Museum London / Fourth Block Gallery-Museum Kharkiv / Galéria J. Koniarka Trnava / Colorado State University Libraries Fort Collins / JIDPO Tokyo / Maison du Livre et de l´Affiche Chaumont / Muzeum plakatu Warszawa-Wilanów / Ogaki Poster Museum / Plakatmuseum am Niederrhein Emmerich / Suntory Museum Osaka / The Merill C. Bermann Collection New York / Uměleckoprůmyslové muzeum Praha etc.
O J. R. ml. / About J. R., Jr.: Medailony J. R. uveřejnila řada časopisů, např. Design Journal a Design Net Seoul, Design Exchange Guangzhou, Expoforum Ostrava, Idea Tokyo, Revue vizuálnej komunikácije Košice, 2+3D Kraków etc. / Literatura (výběr): Boháčová, Y.: „Jan Rajlich ml., serigrafie a počítačová grafika“ (Divadlo hudby Olomouc 89); Gabrielová, B.: „Výtvarní umělci dneška / VI“ (KIC Brno 93); „Who‘s Who in Graphic Design“ (Benteli Werd, Zurich 94); „Jan Rajlich Jr. – Plakát/Poster“ (Sdružení Bienále Brno 01); Jiangping He: „All Men Are Brothers“ (Berlin-Shanghai 06) ad.

Související informace:

Ukázky dalších prací

 
 

Navigace