Studentské plakáty - celkem: 403

Kategorie

Tato série představuje více než 400 návrhů studentských plakátů, které vznikly na základě našeho oslovení různých výtvarných a odborných škol.
První kolekce s názvem Jiný filmový plakát vznikla na půdě VŠUP v Praze v roce 2006 v ateliéru grafiky a ilustrace. Druhá 0,7 m filmového plátna pak v roce 2011 v ateliéru Grafický design 2 UJEP v Ústí nad Labem. K nim v roce 2011 přibyly další návrhy studentských plakátů, pod názvem Různé pohledy vznikl komparační projekt studentů z Polska, Slovenska a Česka a v květnu byl realizován na festivalu Anifilm v Třeboni projekt studentských plakátů ke kultovním animovaným filmům. V roce 2013 se do tohoto projektu zapojili nejdříve studenti Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni projektem PLAKÁTY-PLZEŇ-PONOŽKY-PRAHA a posléze ve spolupráci s Českým centrem v Bukurešti i rumunští studenti s projektem Film poster is not dead. Zatím posledním projektem, který obohatil naší sbírku, byl v roce 2014 Fenomén kinematografie/Předvary, na kterém se podílely ateliéry Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Věříme, že nebyl zdaleka poslední.

Navigace