Fenomén kinematografie/ Pŕedvary - celkem: 97

Kategorie

FENOMÉN KINEMATOGRAFIE / PŘEDVARY
Výstava studentských plakátů FDU LS ZČU v Plzni a FUD UJEP v Ústí nad Labem

Studenti z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni se zaměřili na FENOMÉN KINEMATOGRAFIE v obecném smyslu slova a formou plakátu se vyjadřují k základním filmovým tématům jako film a láska, film a nepřítel, film a vesmír, film a technologie, film a hrdina apod. Zastoupeny jsou ateliéry grafického designu a vizuální komunikace pod vedením prof. Zdeňka Zieglera, doc. Františka Stekera a Ditty Jiřičkové.

PŘEDVARY plakáty ze dvou ateliérů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem: ateliér Vizuální design (vedený doc. Pavlem Benešem a MgA. Michaelou Labudovou) vystavuje sérii komerčních plakátů pro aktuální film Olgy Sommerové o Martě Kubišové Magický hlas rebelky a pro Václavem Marhoulem připravovaný projekt Nabarvené ptáče. Plakáty na
filmový festival Giffoni a plakáty k premiéře autorských filmů na téma „Zrcadlo“. Ateliér Grafický design 2 (vedený doc. Michalem Slejškou a MgA. Pavlem Fričem) se reprezentuje sadou plakátů na téma Portrét kultovního režiséra.

Navigace