PlakátyRežisér — Predrag Golubovič

Autor: Hoffmeister, Adam
Původ filmu: Jugoslávie
Rok vzniku plakátu: 1979
Režisér: Predrag Golubovič

A3 (42 x 30 cm)

EXC

250 Kč

Navigace