Plakáty

Autor: Najbrt, Aleš, Róna, Jaroslav
Rok vzniku plakátu: 1984

A1 (84 x 60 cm)

EXC

2 200 Kč

Navigace