PlakátyAutoři — Balcar, Jiří

Kategorie

Balcar, Jiří

Balcar, Jiří

Jiří Balcar se narodil roku 1929 v Kolíně a zemřel v roce 1968 v Praze.

Dříve, než začal působit jako malíř, grafik a typograf, vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a typografii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Františka Tichého a Františka Muziky.
V letech 1960 až 1967 vytvořil 34 filmových plakátů. Za plakát Bílá velryba získal v roce 1962 cenu Toulouse–Lautreca v Paříži.

…více

Jiří Balcar se na rodil a vyrůstal v Kolíně – na periférii – stranou velkoměstského dění. Přesto se záhy stal výraznou osobností – grafikem a později i malířem s mimořádným intelektuálním záběrem. Již od počátku měl štěstí na zásadní a inspirativní setkání.V době svého formování se poznal s legendárním lounským, respektive kolínským filozofem a knihovníkem Jaroslavem Janíkem. Zdeněk Sýkora, Emil Juliš, Jan Kubíček, František Foltýn či Jiří Balcar – ti všichni vděčí za svůj mimořádný rozhled a rychlý rozlet tomuto osvícenému člověku a iniciátorovi věčného hledačství. Začínajícím umělcům dával Janík potřebné impulsy, které přesáhly obvyklou míru středoškolské zkušenosti, informace, které náležitě zužitkovali.

Balcar v průběhu své nedlouhé kariéry, jež byla ukončena tragickou autonehodou v srpnu roku 1968, reflektoval dobu bohatou na proměnlivé stylové etapy či směry, jež byly tehdy brány s plnou odpovědností a zaujatostí. Existencialismus, neorealismus, civilismus, expresionismus, abstrakce, lettrismus, strukturalismus, nová figurace či pop art… tyto zjednodušující, ale v mnohém výstižné nálepky představují celé spektrum hnutí, pocitů a projevů příznačných pro 20. století. A snad každá z těchto ingrediencí je také přítomna různou měrou v díle Jiřího Balcara. To však nedokládá umělcovu originální nedostatečnost, jako spíš povahu dychtící po plném uchopení neklidné doby.

Balcar vyrůstal v nejednoduché atmosféře společenské i rodinné. O to více usiloval hledat absolutní hodnoty a pevné struktury. Janíkova autorita a jeho heslo: „vše si vydobýt“, vedla Balcara ke zřejmé etice a morálce – tedy k jasným zásadám a postojům… A je třeba říct, že toto své soustředění si do značné míry uhájil a svým nárokům dostál. Během svého krátkého života se postupně stal člověkem samostatného myšlení, ale i věčným pochybovačem, přesto ale tvořícím dílo neobyčejně vnitřně soudržné. V rozhodujících letech se nezařadil do žádné tvůrčí skupiny a uchoval si nezávislost na kolektivních poetikách.Také možná proto cítíme z jeho kreseb, grafik či obrazů skrytou sílu a zjevnou smysluplnost.

Cesta Jiřího Balcara byla od roku 1956 navíc lemována informacemi a popudy Jindřicha Chalupeckého, ale i literáty své i mladší generace kolem časopisu Květen. Veřejné diskuse, názorové výměny a vzrušené polemiky pomohly jistě tříbit Balcarovu osobnost. Ta byla odrazem člověka nebývale vyvažujícího racionalitu a citlivost, reflexí umělce, pro něhož je tvorba vyjádřením emotivního prožitku světa, ale také jeho ironickým hodnocením. Tato křehká harmonie je společným jmenovatelem jeho díla vrcholícího v letech 1965 – 1968. Tvorba na pomezí nové figurace a existenciálně zabarveného pop artu, nadsázka i odstup stejně tak jako sílící tragický pocit novodobého osamocení – to jsou rysy objevující se na Balcarových černobílých grafikách, kresbách či sugestivních obrazech.

Balcar se nestal prázdnou legendou či pouhou sběratelskou raritou. Byl uznáván již za svého života a ceněn nejen domácí kritikou. Když se slavný Pierr Restany v září roku 1960 zastavil v Praze, aby poznal zdejší scénu, později o ní napsal: „Mezi umělci, kteří dovršili třicítku, jsou nejvyhraněnějšími osobnostmi takoví jako Medek…, Koblasa… a hlavně Jiří Balcar. Balcarovi, který se dlouho zabýval kolorovanými grafickými pokusy se podařilo definovat originální písmo, které vtěluje do svých pláten pojednaných velmi střídmě a dosahuje tak integrované rovnováhy, která ho duchem poněkud přibližuje Američanu Twomblymu nebo Italovi Novellimu. Já osobně bych právě od Balcara očekával v budoucnosti nejkonkrétnější výsledky,“ …tolik Restany.

Připomeňme, že v té době měl před sebou Jiří Balcar ještě 8 let života. Domnívám se, že očekávání Restanyho naplnil a nám ostatním připravil nevšední podívanou přesahující běžný časoprostorový rámec. Ostatně tak, jak si to autor díla, jehož fragment zde můžete vidět, jistě přál. O světě, v kterém žil si poznamenal: „Děkuji Bohu a James Joycovi za to, že skutečnost není tak prostá a všední, jak si to zastánci všedního dne myslí. I ta nejvšednější všednost je daleko protikladnější, složitější a svátečnější, než bych si troufal vůbec popsat. Nesejdeme se proto všichni u věci prostého člověka, u všedního dne všech, ale zůstaneme, doufejme, alespoň někteří, obdivovateli skutečnosti ve vší její absurdní kráse, hrůze a měnivosti. Moderní obrazy musí být výbojem v oblasti ducha.“

Radan Wagner

Související informace:

Ukázky dalších prací

Knižní tvorba (obálky knih) (40)

Jean Genet: Balkón/Černoši - Orbis / Edice Divadlo; 1967  Jean Genet: Balkón/Černoši - Orbis / Edice Divadlo; 1967  Jaroslav Hašek, Pavel Kohout: Josef Švejk - Orbis / Edice Divadlo; 1964 Jaroslav Hašek, Pavel Kohout: Josef Švejk - Orbis / Edice Divadlo; 1964 A. P. Čechov: Racek - Orbis / Edice Divadlo; 1965  A. P. Čechov: Racek - Orbis / Edice Divadlo; 1965  František Pavlíček: Zápas s andělem - Orbis / Edice Divadlo; 1963  František Pavlíček: Zápas s andělem - Orbis / Edice Divadlo; 1963  7x Teneessee Williams - Orbis / Edice Divadlo; 1966  7x Teneessee Williams - Orbis / Edice Divadlo; 1966  John Millington Synge: Hrdina západu: Orbis / Edice Divadlo; 1961  John Millington Synge: Hrdina západu: Orbis / Edice Divadlo; 1961  Marguerite Durasová: Je léto, půl jedenácté večer - SNKLHU Praha; 1962  Marguerite Durasová: Je léto, půl jedenácté večer - SNKLHU Praha; 1962  Sara Gallardová: Leden - SNKLU; 1963  Sara Gallardová: Leden - SNKLU; 1963  Miroslav Krleža: Páni Glembayové - Orbis; 1963  Miroslav Krleža: Páni Glembayové - Orbis; 1963  Andrée Chedidová: Šestý den - SNKLU; 1962  Andrée Chedidová: Šestý den - SNKLU; 1962  Aldo De Jaco: Vyjímečný týden - SNKLU; 1962  Aldo De Jaco: Vyjímečný týden - SNKLU; 1962  Bertolt Brecht: Myšlenky - ČS / Edice Otázky a názory; 1958  Bertolt Brecht: Myšlenky - ČS / Edice Otázky a názory; 1958  Lion Feuchtwanger: Desdemonin dům - Odeon; 1968  Lion Feuchtwanger: Desdemonin dům - Odeon; 1968  Lion Feuchtwanger: Lišky na vinici - SNKL; 1961  Lion Feuchtwanger: Lišky na vinici - SNKL; 1961  Lion Feuchtwanger: Synové - SNKLU; 1962  Lion Feuchtwanger: Synové - SNKLU; 1962  Lion Feuchtwanger: Židovka z Toleda - SNKL; 1965  Lion Feuchtwanger: Židovka z Toleda - SNKL; 1965  Lion Feuchtwanger: Židovská válka - SNKLU; 1962  Lion Feuchtwanger: Židovská válka - SNKLU; 1962  Lion Feuchtwanger: Bláznova moudrost - SNKL; 1961  Lion Feuchtwanger: Bláznova moudrost - SNKL; 1961  Lion Feuchtwaner: Žid Suss - SNKLU; 1964  Lion Feuchtwaner: Žid Suss - SNKLU; 1964  Lion Feuchtwanger: Goya: ČS 1962  Lion Feuchtwanger: Goya: ČS 1962  Lion Feuchtwanger: Zaslíbené země - SNKLU; 1962  Lion Feuchtwanger: Zaslíbené země - SNKLU; 1962  Lion Feuchtwanger: Bláznova moudrost - SNKL; 1961  Lion Feuchtwanger: Bláznova moudrost - SNKL; 1961  Petru Dumitriu: Buřňák - SNKLHU Praha; 1959  Petru Dumitriu: Buřňák - SNKLHU Praha; 1959  K. S. Prichardová: Cirkus Haxby - Odeon; 1969  K. S. Prichardová: Cirkus Haxby - Odeon; 1969  Egon Hostovský: Cizinci hledají byt - Odeon; 1967 Egon Hostovský: Cizinci hledají byt - Odeon; 1967 Albert Camus: Exil a království - SNKLU; 1965  Albert Camus: Exil a království - SNKLU; 1965  Josef Kadlec: Hra nehra - ČS; 1968  Josef Kadlec: Hra nehra - ČS; 1968  Lundemis Menelaos: Mraky nad Vodenou - SNKLHU Praha; 1961  Lundemis Menelaos: Mraky nad Vodenou - SNKLHU Praha; 1961  Lundemis Menelaos: Mraky nad Vodenou - SNKLHU Praha; 1961  Lundemis Menelaos: Mraky nad Vodenou - SNKLHU Praha; 1961  Warren Miller: Prezydent krokadýlů - SNKLU; 1963  Warren Miller: Prezydent krokadýlů - SNKLU; 1963  Luis Aragon: Usmrcení - ČS; 1968  Luis Aragon: Usmrcení - ČS; 1968  Thornton Wilder: Most Svatého Ludvíka krále - SNKLHU Praha; 1958  Thornton Wilder: Most Svatého Ludvíka krále - SNKLHU Praha; 1958  Theu De Vries: Pan mezi lidmi - SNKLHU Praha; 1960  Theu De Vries: Pan mezi lidmi - SNKLHU Praha; 1960  Henri Barbusse: Peklo - Odeon; 1968  Henri Barbusse: Peklo - Odeon; 1968  Repertoár dechových nástrojů - SHV; 1964  Repertoár dechových nástrojů - SHV; 1964  Eugene O Neill: Smutek sluší Elektře - Orbis; 1960  Eugene O Neill: Smutek sluší Elektře - Orbis; 1960  Gertruda Steinová: Vlastní životopis - NČSVU; 1968 Gertruda Steinová: Vlastní životopis - NČSVU; 1968 Leonardo Sciascia: Vzácní hosté - SNKLU; 1962 Leonardo Sciascia: Vzácní hosté - SNKLU; 1962 Vjekoslav Kaleb: Schody a nic víc - Odeon; 1966 Vjekoslav Kaleb: Schody a nic víc - Odeon; 1966 Georg Büchner: Dantonova smrt - Orbis; 1960 Georg Büchner: Dantonova smrt - Orbis; 1960
 

Nerealizované návrhy plakátů (9)

Bílá velryba / 1960 - (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Bílá velryba / 1960 - (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Přežil jsem svou smrt / 1960 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Přežil jsem svou smrt / 1960 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Mlhavé jitro / 1960 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Mlhavé jitro / 1960 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Neodeslaný dopis / 1960 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Neodeslaný dopis / 1960 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Labyrint srdce / 1961 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Labyrint srdce / 1961 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Ostrov / 1962 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Ostrov / 1962 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Poslední svědek / 1962 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Poslední svědek / 1962 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Silnice / 1962 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Silnice / 1962 (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Devět dní / 1962 (Zdeněk Palcr) (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 ) Devět dní / 1962 (Zdeněk Palcr) (Uveřejněno s laskavým svolením pana Zdenka Primuse a Nakladatelství Kant. Z knihy: Jiří Balcar - Filmové plakáty malbou a koláží 1959 - 1967 © Kant, 2016 )
 

Volná tvorba (43)

Hlídá jí jak jelena: kresba - kombinovaná technika; 30 x 21,5 cm; 1965 Hlídá jí jak jelena: kresba - kombinovaná technika; 30 x 21,5 cm; 1965 Pestrý týden: barevná litografie; 63 x 43 cm; 1966 Pestrý týden: barevná litografie; 63 x 43 cm; 1966 Stojící: kresba - kombinovaná technika; 33 x 24 cm; 1967 Stojící: kresba - kombinovaná technika; 33 x 24 cm; 1967 Velký zelený interiér: čínská tuš a akvarel; 43 x 30,5 cm; 1967 Velký zelený interiér: čínská tuš a akvarel; 43 x 30,5 cm; 1967 Na pochodu (boty): kombinovaná technika; 49,5 x 29,5 cm; 1968 Na pochodu (boty): kombinovaná technika; 49,5 x 29,5 cm; 1968 Společnost II (pod hodinami): kombinovaná technika; 49,5 x 32 cm; 1968 Společnost II (pod hodinami): kombinovaná technika; 49,5 x 32 cm; 1968 Z cyklu:Pro Pepíčka: lak, papír; 95 x 65 cm; 1967 Z cyklu:Pro Pepíčka: lak, papír; 95 x 65 cm; 1967 Co koukáte: kombinovaná technika; 49,5 x 32 cm; 1967-68 Co koukáte: kombinovaná technika; 49,5 x 32 cm; 1967-68 "X": suchá jehla - papír; 49,5 x 32,5 cm; 1967-68 "X": suchá jehla - papír; 49,5 x 32,5 cm; 1967-68 Kompozice IV. Olej na plátně, 125 x 80 cm; 1961 Kompozice IV. Olej na plátně, 125 x 80 cm; 1961 Dekret I.; 1961 Dekret I.; 1961 Můj velký týden; 1967-1968 Můj velký týden; 1967-1968 Předsednictvo; 1965 Předsednictvo; 1965 Autoportrét II.: lept; 1955 Autoportrét II.: lept; 1955 Bizardní společnost: suchá jehla; 1949 Bizardní společnost: suchá jehla; 1949 U stolu: olej na plátně: 35 x 25 cm; 1958 U stolu: olej na plátně: 35 x 25 cm; 1958 Údolí: olej na plátně: 80 x 135 cm; 1968 Údolí: olej na plátně: 80 x 135 cm; 1968 Křížovka: olej, lepenka: 70 x 50 cm; 1960-61 Křížovka: olej, lepenka: 70 x 50 cm; 1960-61 Barevné X: barevná litografie; 1968 Barevné X: barevná litografie; 1968 Čekání AHO - G: barevná litografie: 45 x 27 cm; 1966 Čekání AHO - G: barevná litografie: 45 x 27 cm; 1966 Dívka (ijk): tuš a akvarel: 23,5 x 14,1 cm; 1967 Dívka (ijk): tuš a akvarel: 23,5 x 14,1 cm; 1967 U rádia: rozmývaná reprodukce a tuž; 1966 U rádia: rozmývaná reprodukce a tuž; 1966 Porada: měkký kryt s akvatintou: 49,6 x 32,5 cm; 1968 Porada: měkký kryt s akvatintou: 49,6 x 32,5 cm; 1968 Večírek: kombinovaná technika; 1968 Večírek: kombinovaná technika; 1968 Všechny slečny: suchá jehla; 1966 Všechny slečny: suchá jehla; 1966 Jen malé pivo: suchá jehla; 1965 Jen malé pivo: suchá jehla; 1965 Pár: suchá jehla; 1965 Pár: suchá jehla; 1965 Plán: kombinovaná technika; asi 1960 Plán: kombinovaná technika; asi 1960 Zpráva III.: suchá jehla; asi 1960 Zpráva III.: suchá jehla; asi 1960 Kompozice II.: suchá jehla; 1959 Kompozice II.: suchá jehla; 1959 Výběr z díla Výběr z díla Výběr z díla Výběr z díla Výběr z díla Výběr z díla Výběr z díla Výběr z díla Mirka: olej, plátno: 105 x 80 cm; 1968 Mirka: olej, plátno: 105 x 80 cm; 1968 Oznámení: olej, plátno: 135 x 60 cm; 1964 Oznámení: olej, plátno: 135 x 60 cm; 1964 Jednoduchý labyrint: kombinovaná technika, lepenka: 105 x 80 cm; 1961 Jednoduchý labyrint: kombinovaná technika, lepenka: 105 x 80 cm; 1961 Nepopsatelná: olej, plátno: 135 x 51 cm; 1966 Nepopsatelná: olej, plátno: 135 x 51 cm; 1966 Nokturno: olej, plátno: 80 x 105 cm; 1959 Nokturno: olej, plátno: 80 x 105 cm; 1959 Dekret: olej, karton: 99 x 61 cm; 1961 Dekret: olej, karton: 99 x 61 cm; 1961 Kompozice: olej, plátno: 145 x 73 cm; 1961 Kompozice: olej, plátno: 145 x 73 cm; 1961 Půl čtvrté: kombinovaná technika, plátno: 105 x 81 cm; 1957 - 1958 Půl čtvrté: kombinovaná technika, plátno: 105 x 81 cm; 1957 - 1958 Kam se podělo 632 bytů?: kombinovaná technika, koláž, plátno: 125 x 80 cm; 1960 Kam se podělo 632 bytů?: kombinovaná technika, koláž, plátno: 125 x 80 cm; 1960
 
 
 

Navigace