Detail výstavy

 

Pozvánka a plakát k výstavě,fota z instalace:

Czechoslowackie plakaty filmowe

Muzeum kinematografie Lodž, Polsko (1. 12. 2008 - 30. 1. 2009) —

Ve spolupráci s Muzeem kinematografie v Lodži a Českým centrem ve Varšavě, byla představena rozsáhlá kolekce 90 filmových plakátů předních českých grafiků.

Výstava v nádherném výstavním prostoru Muzea kinematografie v Lodži, které je umístěno v někdejší rezidenci lodžského továrníka Karola Scheiblera z 19. století, mapuje tvorbu nejuznávanějších českých výtvarníků. V kolekci takřka devadesáti plakátů velikosti A1 jsou zastoupeni: Karel Vaca, Milan Grygar, Josef Vyleťal, Karel Teissig, Jiří Balcar, Zdeněk Palcr, Zdenek Kaplan, Zdeněk Ziegler a další.

Jde o první navázání spolupráce s Muzeem kinematografie v Polsku jež bude v roce 2010 pokračovat další výstavou nazvanou KONFRONTACE. Na té budou ze sbírky plakátů TERRYHO PONOŽKY představeny československé a polské plakáty na stejné filmy a tak bude možno porovnat dvě nejvýznačnější světové plakátové školy.

Výstava je součástí doprovodného programu XVI. Mezinárodního filmového festivalu Plus Camerimages

Výstava je realizována s podporou Českého centra ve Varšavě

Navigace