Detail výstavy

 

Best of Terry posters

Foyer kina Světozor, Praha (24. 1. 2019 - 30. 4. 2019) —

Výběrová výstava představuje šedesát plakátů ze sbírky plakátů Terryho ponožky.
Po třinácti letech existence sbírka obsahuje více než dvacet tisíc plakátů. Filmové plakáty, které byly v prvních letech výhradním předmětem našeho sběratelského zájmu, jsou již několik let systematicky doplňovány o plakáty nefilmové (divadelní, výstavní, propagandu, hudební, turistické, sportovní, reklamní), kterých je v naší sbírce více než pět tisíc. V nemenší míře
jsme se zaměřili i na plakáty zahraniční. V prvé řadě jde o světově proslulé polské plakáty ale i o plakáty německé, maďarské, kubánské, sovětské a další. Zahraničních plakátů je ve sbírce TP již tři tisíce druhů.

Kolekce kterou jsme vybrali pro současnou výstavu Best of Terry Posters akcentuje tyto části fondu naší sbírky.
Československé divadelní plakáty byly již od šedesátých let úspěšnými souputníky plakátů filmových. Jsou velmi vzácné a těžko sehnatelné neboť počet jejich výtisků byl daleko menší než tomu bylo u plakátů filmových (ty se tiskly v tisícových nákladech, zatímco divadelní jen v nákladech cca dvě stě, tři sta kusů). Rovněž formátově se tyto dvě skupiny odlišovaly. Zatímco filmové se tiskly ve formátu A1, divadelní měly povětšinou formát B1. Tato větší velikost přispívá k jejich výraznosti. Divadelním plakátům se rovněž věnovala jiná skupina grafiků než ta která pracovala pro ÚPF (Ústřední půjčovnu filmů) a tím se velmi obohatilo výrazové spektrum a bohatost čs. kulturního plakátu.
Divadelní plakáty ve výběru Best of Terry Posters zastupují především tři přední výtvarníci: Zdenek Seydl, Jaroslav Sůra a Josef Flejšar.
Zdenek Seydl (1916 – 1978) malíř, grafik, scénograf a všestranný výtvarník (jeden z legendárních knižních grafiků – více než tisíc realizovaných knižních úprav) navrhoval plakáty především pro Národní divadlo. Jeho nezaměnitelným rukopisem se můžete nechat okouzlit v jeho osmi vystavených návrzích.
Jaroslav Sůra (1929 – 2011) patřil k nejplodnějším autorům na poli plakátového umění. Za svůj život vytvořil přibližně šest stovek plakátů ať už filmových, divadelních nebo hudebních.
Jeho plakát pro uvedení Shakespearova Jindřicha IV. ve Státním divadle v Brně z roku 1964 patří k nejcitovanějším v odborných publikacích. I v jeho případě jde o nezaměnitelný rukopis charakteristický osobitou, ručně kreslenou typografií.
Josef Flejšar (1922 – 2010) se věnoval užité grafice (plakát, knižní grafika, koordinovaný vizuální styl, výstavnictví a monumentální tvorba (návrhy goblénů a dekorativních panó, sgrafitová malba a kresba). I on patřil k našim nejdůležitějším výtvarníkům navrhujícím plakáty. Realizoval jich více než pět stovek a sbírka TP má tu čest spravovat část jeho pozůstalosti. Výstava zahrnuje osm jeho plakátů. Jak divadelních (Cosi Fan Tutte, Dalibor), reklamní pro Pragoexport a folkloristický pro festival Strážnice. Mimořádným počinem pak byla jeho kolekce plakátů pro Expozici Franze Kafky z roku 1994.

Zahraniční plakáty ze sbírky TP v tomto výběru zastupuje německý výtvarník Hans Hillmann (1925-2014). V někdejším Západním Německu (BRD) se plošně autorské, výtvarné plakáty nenavrhovaly, neboť tam převládala komerční reklama jako v jiných západních zemích realizovaná grafickými studii. Nicméně Hans Hillmann navrhl v rozmezí let 1950 -1970 sto třicet plakátů pro německou distribuční společnost Atlas film a nadaci Neue Filmkunst Walter Kirchner které se věnovali distribuci umělecky hodnotných filmů. Těmito plakáty se Hans Hillmann zapsal do historie oboru a některé z nich patří již k ikonickým, světovým dílům (Křižník Potěmkin, Sedm samurajů).
Čtyři polské filmové plakáty (Wojciech Zamecznik, Roman Cieslewicz, Wiktor Górka) pak jen doplňují spektrum zahraničních plakátů ve sbírce TP – stejně tak jako ukázka čtyř turistický plakátů z 30. let.

Navigace