Detail výstavy

 

ukázky prací, foto z instalace a vernisáže:

Různé pohledy - Výstava studentských plakátů

Kino Světozor, Praha (19. 1. 2012 - 29. 2. 2012) —

Filmová galanterie Terryho ponožky představuje další výstavu studentských filmových plakátů. PROJEKT Různé pohledy, představuje 62 plakátů studentů z České republiky, Polska a Slovenska na předem definované zadání, jež se vztahuje k jejich národní kinematografii. Tento projekt navazuje na již realizované výstavy studentských plakátů Jiný filmový plakát a 0,7 m2 filmového plátna- .

Na začátku byla inspirace úspěšným projektem Konfrontace.

“Pavlu Rajčanovi se tehdy podařilo vytvořit nejprve sérii zajímavých výstav, a pak i kvalitní knižní publikaci , která na dvoustránkách vedle sebe představuje vždy na jeden konkrétní film dva filmové plakáty – přičemž jedna verze je od polského autora, druhá od českého. Tato originální retrospektiva klasických tvůrců českého a polského filmového plakátu mě přivedla na myšlenku zkusit něco podobného také se současnými studenty uměleckých škol”,
říká autor a hlavní organizátor projektu “Různé pohledy” Pavel Noga.
Oslovil kolegy z krakovské akademie a bratislavské VŠVU, společně vybrali vždy 4 české,
4 polské a 4 slovenské filmy (nebo filmy natočené režiséry českého a polského původu). Důležitým faktorem výběru byla dostupnost daného filmu také v jazykové verzi všech zúčastněných zemí – aby odpadly možné jazykové bariéry a studenti filmům dobře porozuměli.

Navigace