Tematický okruh: filmová teorie, kritika - N - celkem: 5

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kniha
Naše filmové storočie

 

Autor knihy: František Gyárfáš, Juraj Malíček
Vydavatelství: Slovenský filmový ústav

Odborná literatura,
Profily, lexikony,
Žurnalistika,
Tematický okruh: filmová teorie, kritika

300 Kč

 

Kniha
Necenzurovaná zpráva o českém filmu

 

249 Kč

 

Kniha
Nefotografie, neslova

 

249 Kč

 

Kniha
Nemecká jeseň

 

Autor knihy: Michal Michalovič
Vydavatelství: Slovenský filmový ústav

Odborná literatura,
Profily, lexikony,
Tematický okruh: filmová teorie, kritika,
Tematický okruh: filmová historie

199 Kč

 

Kniha
Nová filmová historie

 

555 Kč

 

Navigace