Tematický okruh: režie - V - celkem: 2

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kniha
Viktor Kubal

 

Autor knihy: Rudolf Urc
Vydavatelství: Slovenský filmový ústav

Odborná literatura,
Profily, lexikony,
Tematický okruh: režie,
Tematický okruh: animace

480 Kč

 

Kniha
Vojtěch Jasný: Filmový básník v exilu

 

549 Kč

 

Navigace