Mezinárodní svaz studentů /MSS/ - celkem: 478

Kategorie

MSS, International Union of Students, IUS – mezinárodní studentská organizace, založena na 1. světovém kongresu studentstva v srpnu roku 1946 v Praze. Navázala na činnost Mezinárodní studentské rady, vytvořené roku 1941 v Londýně. Původně jednotná organizace studentů celého světa, v době studené války však z ní některé studentské svazy zemí vystoupily a roku 1950 založily Mezinárodní studentskou konfederaci. MSS usiluje o jednotu studentského hnutí všech zemí světa, hájí specifické zájmy a práva studentů a aktivně se podílí na boji proti kolonialismu, rasismu, za mír a přátelství mezi národy. Sídlí v Praze. Jeho nejvyšším orgánem je kongres MSS, který volí výkonný výbor a sekretariát, řídící činnost svazu mezi kongresy. MSS vydává měsíčník World Students’ News (v šesti jazycích). Roku 1984 sdružoval 105 národních studentských organizací ze 102 zemí světa.

Navigace