Žurnalistika - Z - celkem: 2

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kniha
Z šedé zóny

 

Autor knihy: Jan Bernard
Vydavatelství: AMU

Odborná literatura,
Žurnalistika,
Tematický okruh: filmová teorie, kritika

495 Kč

 

Kniha
Živý film: Digitalizace filmu metodou DRA

 

450 Kč

 

Navigace