PlakátyAutoři — Rajlich, Jan st.

Kategorie

Rajlich, Jan st.

Rajlich, Jan st.

JAN RAJLICH st.

Narozen 10. 4. 1920 v Dírné (okr. Tábor).
Zemřel 27.11. 2016 v Brně


Narozen 10. 4. 1920 v Dírné (okr. Tábor)
Patří mezi nejznámější české grafiky-designéry. Je členem AGI (Alliance Graphique Internationale).
Studoval na baťovské Škole umění ve Zlíně (1939–44) u profesorů Eduarda Miléna, Vladimíra Hrocha, Jana Sládka, Richarda Wiesnera ad.

Fota z aktuální výstavy zde-

…více

Po osvobození se věnoval 2 roky novinařině (Český Těšín), krajinářství (Vimperk, Dírná, Brno) a také scénografii. Od 50. let žije v Brně a jeho hlavní zájmem se stává užitá grafika…
V roce 1963 inicioval světoznámé Bienále Brno a 30 let byl jeho prezidentem (letos se konal 25. ročník jako Mezinárodní bienále grafického designu). Spoluzaložil multioborové umělecké Sdružení Q (1969) a založil také profesní Sdružení Bienále Brno (1991), jehož je čestným předsedou.
Od 60. let patřil mezi iniciátory vysoké umělecké školy v Brně, která byla nakonec založena v letech 1992–93 jako Fakulta výtvarných umění na VUT Brno. Tam první rok vedl Ateliér designu vizuálních komunikací.
Publikoval kolem 400 statí o grafickém designu a jeho tvůrcích v zahraničních i domácích odborných časopisech, sbornících a katalozích, organizoval výstavy.
Realizoval přes 200 plakátů (výstavní, divadelní, společenské), typograficky upravil na 150 titulů, výtvarně řešil 90 výstav a veletržních expozic. Další grafické práce (jednotný vizuální styl, značky, piktogramy, brožury atd.) jdou do stovek. Od 60. let tvořil cykly serigrafií „Plocha, tvar, změna“ a „Ruby“ a cykly koláží (ty např. vystavoval na Bienále v Benátkách 1972).
Na jeho kontě je 45 samostatných a více jak 300 kolektivních výstav v ČR i zahraničí. Byl mnohokrát oceněn – např. 3 ceny Bienále Brno, 4 ceny ICOGRADA, 17 cen soutěže Brněnský plakát, Masters Eye Award, Euro Design Award, Design Prestige DCČR, Síň slávy českého výstavnictví aj. Je laureátem Ceny města Brna.

Související informace:

Ukázky dalších prací

 
 

Navigace