PlakátyAutoři — Foll, Dobroslav

Kategorie

Foll, Dobroslav

Foll, Dobroslav

Narozen 15. 7. 1922 Svítkov (dnes Pardubice), † 28. 7. 1981 Lhota (u Staré Boleslavi), malíř, grafik, ilustrátor.

Po studiu na pardubické státní reálce (1942) a totálním nasazení v Německu (od roku 1943) byl přijat na střední Státní grafickou školu (profesor Richard Lander). Poté absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako žák profesora Josefa Nováka (1945-1949).

…více

Malíř, grafik, karikaturista a ilustrátor se narodil 15. července ve Svítkově u Pardubic, kde absolvoval obecnou školu. Z Pardubic pocházela i jeho manželka Jindřiška. Pracoval jako výtvarný redaktor v nakladatelstvích (SNDK, SPN, časopis Svět Sovětů), věnoval se grafickým úpravám a ilustraci knih, kreslenému humoru a grafickému designu. Od samého počátku SNDK vytvářel spolu s Ondřejem Sekorou výtvarnou podobu nakladatelství. Ilustroval knihy pro děti v širokém záběru od dobrodružných po historické náměty. Vytvářel ilustrace k populárně naučným a vědeckofantastickým titulům a ke knížkám, v nichž děti poznávají svět. Jeho ilustrace nepostrádají hravou výtvarnost a humor. Fascinovala ho především technika, auta, aeroplány, rakety a hvězdolety. Zájem o letectví a aviatiku ho provázel již od dětství, kdy vyrůstal poblíž letiště ve Svítkově. Dobroslav Foll byl zakládajícím členem Skupiny Radar, kde působil mezi léty 1960 – 1970. Původní jádro skupiny tvořil Foll, Zdeněk Mlčoch, František Skála st. a Teodor Rotrekl. Brzy se k nim připojila trojice zakladatelů Skupiny 42 – František Gross, František Hudeček a Ladislav Zívr. Do konce 60. let, kdy byla činnost skupiny zakázána, shromáždili společně kolem sebe více než 25 členů. Obsáhlý monografický katalog s textem Václava Formánka, který byl připraven v roce 1971 k vydání v nakladatelství Odeon, však již byl zakázán a na veřejnost se dostala jen malá část nákladu. Follova tvorba šedesátých let v sobě obsahuje charakteristickou dobovou modernistickou estetiku a modernistického ducha doby. Zájem o civilizační náměty a techniku našel svůj výraz v kompozicích skládajících se z mozaiky geometrizovaných a silnou linkou ohraničených barevných ploch a stylizovaných z…

Dobroslav Foll byl členem výtvarných komisí Ústřední půjčovny filmů. Vytvořil řadu filmových plakátů např. k filmům – Za trnkovým keřem, Půl domu bez ženicha, Pyšná princezna, Dny všední a sváteční, 2001: Vesmírná Odyssea, Já to tedy beru, šéfe aj. Po zákazu publikování v roce 1970 realizoval ve spolupráci s Františkem Skálou četné interiérové a exteriérové realizace v architektuře a jeho volná tvorba se uzavřela do soukromí rodiny a přátel. Radikálně se proměnil i jeho výtvarný projev. S počátkem 70. let se v jeho tvorbě začal projevovat vliv fotorealismu (obdobně jako např. u Theodora Pištěka a Bedřicha Dlouhého). Oživení zájmu o činnost Skupiny Radar se však již nedočkal. Zemřel 18. ledna 1981 v Praze.

 
 

Navigace